თვე: ივლისი 2020

WSET Level 3

ხეცურიანის სომელიეს სკოლა (Khetsuriani Sommelier School) როგორც ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საგანმანათლებლო ორგანიზაციის (Wine and Spirits Education Trust – WSET) პროგრამების აკრედიტებული მიმწოდებელი საქართველოში და საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია (Georgian Sommelier Association), აცხადებენ WSET Level 3 Award in Wines 2020/2021სასწავლო  წლის კურსს. მე-3 დონის კურსის გავლისთვის მე-2 დონის სერთიფიკატი სავალდებულო არ არის. რეკომენდებულია, რომ ფლობდეთ WSET Level 2-ის სერტიფიკატს ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში, ან შეგეძლოთ ექვივალენტური დონის ცოდნის დემონსტრირება. იმისათვის რომ მონაწილეობა მიიღოთ ნებისმიერ ალკოჰოლური სასმელების დეგუსტაციაში, თქვენი ასაკი უნდა შეესაბამებოდეს სასმელის მოხმარების კანონით დაშვებულ ასაკს იმ ქვეყანაში, სადაც ესწრებით კურსს და აბარებთ გამოცდას. WSET-ის სერტიფიკატი ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში...

Read More

WSET Level 2

ხეცურიანის სომელიეს სკოლა (Khetsuriani Sommelier School) როგორც ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საგანმანათლებლო ორგანიზაციის (Wine and Spirits Education Trust – WSET) პროგრამების აკრედიტებული მიმწოდებელი საქართველოში და საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია (Georgian Sommelier Association), აცხადებენ WSET Level 2 Award in Wines კურსის 2020 სასწავლო წლის მორიგ ნაკადს საქართველოში. მე-2 დონის კურსის გავლისათვის, 1-ლი დონის სერთიფიკატი სავალდებულო არ არის. WSET-ის სერტიფიკატი ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაციაა და შექმნილია ალკოჰოლური სასმელების როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე – დამწყებებისთვის, რომელთაც სურთ, გაიღრმავონ ცოდნა ალკოჰოლური სასმელების შესახებ. სომელიეს სტატუსის მისაღებად WSET  level 2-ის გამოცდის წარმატებით ჩაბარება სავალდებულოა, ისევე როგორც საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდის „GSA 60“ კურსი...

Read More

სომელიეს და ღვინის ბიზნესის პროგრამა

  ხეცურიანის სომელიეს სკოლა Khetsuriani Sommelier School-ი და საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია  Georgian Sommelier Association აცხადებს მიღებას 2020/2021 სასწავლო წლის სომელიეს და ღვინის ბიზნესის კურსზე       კურსის მიზანია სომელიეს პროფესიის განვითარება და კვალიფიციური კადრების მომზადება. კურსზე სწავლა შეუძლია ყველას სომელიეს პროფესიის დაუფლებისა თუ ღვინის ბიზნესის დაწყების მსურველს, ღვინის წარმოების, გაყიდვების, სასტუმრო თუ სარესტორნო ბიზნესში მოღვაწე პროფესიონალებისა თუ ენთუზიასტებისთვის.   კურსდამთავრებულებს, რომლებიც საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდას „GSA 60“ – და საერთაშორისო კვალიფიკაციის WSET Level 2 Award-ის მეორე დონეს წარმატებით აბარებენ, ოფიციალურად ენიჭებათ „სომელიეს“ სტატუსი და შესაბამისი აკრედიტაცია.   სომელიეს აკრედიტაცია საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის მიერ გაიცემა, რომელიც 2014 წლიდან საერთაშორისო...

Read More

სომელიეს სკოლა