საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია აცხადებს WSET-ის კურსს level 2, კურსი ჩატარდება ქ.თბილისსა და ქ.თელავში.

თბილისი – 24, 25, 26, 27 და 28 თებერვალი,
გამოცდა 7 მარტი. რეგისტრაციის ბოლო დღეა 30 იანვარი.

თელავი – 2, 3, 4, 5 და 6 მარტი, გამოცდა 14 მარტი, რეგისტრაციის ბოლო დღეა 7 თებერვალი.

საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია (Georgian Sommelier Association), როგორც ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საგანმანათლებლო ორგანიზაციის (Wine and Spirits Education Trust – WSET) პროგრამების აკრედიტებული მიმწოდებელი საქართველოში და თბილისის ღვინის სკოლა (Tbilisi Wine School) აცხადებენ
WSET Level 2 Award in Wines 2020 წლის კურსს საქართველოში.

II დონის კურსის გავლისათვის, I დონის სერთიფიკატი სავალდებულო არ არის.

WSET-ის სერტიფიკატი ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაციაა და შექმნილია ალკოჰოლური სასმელების როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე – დამწყებებისთვის, რომელთაც სურთ, გაიღრმავონ ცოდნა ალკოჰოლური სასმელების შესახებ.
სომელიეს სტატუსის მისაღებად WSET 2 level 2-ის გამოცდის წარმატებით ჩაბარება სავალდებულოა, ისევე როგორც საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდის GSA 60. უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ საიტზე www.sommelier.ge
კურსი გათვლილია მომავალი სომელიეებისთვის, ღვინის წარმოების, გაყიდვების, სასტუმრო თუ სარესტორნო ბიზნესში მოღვაწე პროფესიონალებისა თუ ენთუზიასტებისთვის, რომელთაც სურთ, უფრო სტრუქტურულად შეისწავლონ ღვინო და სხვა ალკოჰოლური სასმელები.
WSET- ის კურსდამთავრებულებს ცოდნა ექნებათ შემდეგ სფეროებში:
– მსოფლიო ღვინოები, ძირითადი რეგიონები და ვაზის ჯიშები;
– ღვინის დეგუსტაციის საერთაშორისო სტანდარტი;
– ღვინის სერვირების საერთაშორისო სტანდარტი;
– ღვინის ბიზნესი და მარკეტინგი;
– ენოგასტრონომიული შეხამების საერთაშორისო სტანდარტი;

WSET- ის კურსი ინგლისურ ენაზეა და შესაბამისად, ინგლისური ენის ცოდნა საშუალო დონეზე ყველა კანდიდატისთვის აუცილებელია.

თბილისი:
WSET Level 2 Award in Wines კურსი გაიმართება 24, 25, 26, 27 და 28 თებერვალს გამოცდა ჩატარდება 7 მარტს.
თარიღი 24.02.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 25.02.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 26.02.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 27.02.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 28.02.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 07.03.2020 დრო 12:00 – 13:00 (გამოცდა)
რეგისტრაციის ბოლო დღეა 30 იანვარი 2020წ.
ღირებულება 1800 ლარი.

თელავი:
WSET Level 2 Award in Wines კურსი გაიმართება 2, 3, 4, 5 და 6 მარტს გამოცდა ჩატარდება 14 მარტს.
თარიღი 02.03.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 03.03.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 04.03.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 05.03.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 06.03.2020 დრო 12.00 – 18.00
თარიღი 14.03.2020 დრო 12:00 – 13:00 (გამოცდა)
რეგისტრაციის ბოლო დღეა 7 თებერვალი 2020წ.
ღირებულება 1800 ლარი.

იმ შემთხვევაში, თუ გავლილი გაქვთ WSET Level 2 Award in Wines კურსი, გამოცდაზე დასწრების ღირებულებააა 500 ლარი
კურსის ღირებულებაში შედის:
– WSET -ის სასწავლო მასალა (კურსის სახელმძღვანელო, სასწავლო მეგზური და სადეგუსტაციო ფურცელი)
– ღვინოები (WSET II – 30-35 ღვინო)
– კურსის სწავლების ღირებულება
– საგამოცდო ფურცელი
– ოფიციალური სერტიფიკატი და WSET -ის სამკერდე ნიშანი.
– დღგ 18%
სასწავლო მასალა გადმოგეცემათ სწავლის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე.
განსაკუთრებული მოთხოვნები: გთხოვთ, შეგვატყობინოთ წინასწარ, დამატებით, გამოცდაზე დასასწრებად თუ გესაჭიროებათ რაიმე სახის დახმარება, მაგალითად, დისლექსიის შემთხვევაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის და რეგისტრაციისთვის დაუკავშირდით თბილისის ღვინის სკოლისა და საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის სასწავლო კურატორს ნესტან მიქაძეს
ან WSET-ის პროგრამის კურატორს გიორგი დარციმელიას.
ნესტან მიქაძე 557908884
გიორგი დარციმელია 577760588
nestanmikadze1@gmail.com ; gdartsimelia@yahoo.co.uk
ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებ-გვერდს – www.sommelier.ge

მხარდამჭერები:
მარანი ხეცურიანი | Khetsuriani Winery
Wine Glass company Riedel

 

Georgian Sommelier Association announces the launch of WSET Course Level 2. The WSET course will be held in Tbilisi and Telavi.

Tbilisi – February 24, 25, 26, 27, 28. The exam will be held on March 7. The deadline for registration is January 30, 2020.

Telavi – March 2, 3, 4, 5, 6. The exam will be held on March 14. The deadline for registration is February 7, 2020.

Georgian Sommelier Association, the Approved Programme Provider of the Wine and Spirits Education Trust (WSET) and Tbilisi Wine School announce the launch of WSET Level 2 Award in Wines course 2020 in Georgia.

To attend WSET Level 2 course it is not urgent to have the certificate for WSET Level 1.

The WSET Certificate in Wine and spirits is an internationally recognized qualification and is designed for both spirits professionals and beginners who want to deepen their knowledge of spirits.
To pass the WSET 2 Level 2 exam successfully is mandatory for getting the title of a sommelier like it is urgent in case of passing Georgian Sommelier Association exam GSA 60.

The detailed information about this issue may be viewed on site: www.sommelier.ge

The course is designed for future sommeliers, wine production, sales, hotel or restaurant business professionals or enthusiasts who want to study wine and other spirits in a more structured way.
WSET graduates will have knowledge in the following areas:
– World wines, main regions and varieties of vines;
– International standard of wine tasting;
– International standard of wine serving;
– Wine business and marketing;
– International standard of eno-gastromonic pairings;

Please note that the WSET course will be run in English and therefore average knowledge of English language for all candidates is mandatory.

Tbilisi:
WSET Level 2 Award in Wines course will be held on February 24, 25, 26, 27, and 28. The exam will be held on March 7.
Date: 24.02.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 25.02.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 26.02.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 27.02.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 28.02.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 07.03.2020 Time: 12:00 – 13:00 (Exam)
The deadline for registration is January 30, 2020.
Fee: 1800GEL.

Telavi: WSET Level 2 Award in Wines and Spirits course will be held on March 2, 3, 4, 5, and 6. The exam will be held on March 14.
Date: 02.03.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 03.03.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 04.03.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 05.03.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 06.03.2020 Time: 12:00 – 18:00
Date: 14.03.2020 Time: 12:00 – 13:00 (Exam)
The deadline for registration is February 7, 2020.
Fee: 1800GEL.

In case the applicant has already passed WSET Level 2 Award in Wines Course earlier, the fee for attending the exam is 500GEL.
The Course Fee includes:
– WSET course study pack (the course manual, study guide and tasting card)
– Wines for tasting (WSET II – approx. 30-35 wines)
– Course tuition fees
– Examination Paper
– Official Certificate and WSET pin.
– 18% VAT
Study Materials will be given to you a week earlier before the course begins.
Special Educational Needs: please make us aware in advance if you need some additional help during attending the exam, such as dyslexia.

For additional information and registration please contact Training Facilitator of Tbilisi Wine School and Georgian Sommelier Association Nestan Mikadze or WSET Program Facilitator Giorgi Dartsimelia:
Nestan Mikadze – 557908884
Giorgi Dartsimelia – 577760588
322 432 622
nestanmikadze1@gmail.com ; gdartsimelia@yahoo.co.uk
or visit our web-site – www.sommelier.ge

Supporeters:
მარანი ხეცურიანი | Khetsuriani Winery
Wine Glass company Riedel